แสดงรายละเอียดข่าวเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Party

เชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Party - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Party

เชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Welcome Party กับนักศึกษาต่างชาติจาก Institute of South East Asian Affairs (ISEAA) ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558 ณ อาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยจำกัดจำนวนนักศึกษาไทย 40 คน ดังนี้

1.  นักศึกษาสมาชิก EALS   จำนวน   15 คน
2.  นักศึกษาชั้นปีที่ 1   จำนวน   5 คน
3.  นักศึกษาชั้นปีที่ 2   จำนวน   5 คน
4.  นักศึกษาชั้นปีที่ 3   จำนวน   5 คน
5.  นักศึกษาชั้นปีที่ 4   จำนวน   5 คน
6.  นักศึกษาปริญญาโท   จำนวน  5 คน

จะมีการตรวจสอบรายชื่อในวันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2558
** 1. ในกรณีที่นักศึกษาสมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จะเปิดรับไปจนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558
** 2. ในกรณีที่นักศึกษาสมัครเกินจากจำนวนที่กำหนด จะคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ และคณะฯ

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ พี่เฟิร์น ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-94-2920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ