แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน CMU BOOK FAIR 2557

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน CMU BOOK FAIR 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน CMU BOOK FAIR 2557

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน CMU BOOK FAIR 2557 ในระหว่างวันที่ 19 -25 มกราคม 2558 (9วัน) เวลา 09.00 -20.00 น. ณ บริเวณโดยรอบศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ