แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177430 วิชาว่าความ ตอน 801 อ.ชัยยันต์ รัตนรังษี

วัน อังคาร ที่ 25 พ.ย. 57 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องเรียน(ใหญ่) ชั้น 4 ตึกใหม่คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ