แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ( กสส) ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 10 พ.ย. 2557

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ( กสส) ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 10 พ.ย. 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ( กสส) ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 10 พ.ย. 2557

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ( กสส) ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 10 พ.ย. 2557

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อลงนามเอกสาร “ทุน กสส.”

1.นายธนโชติ     หมูคำ     รหัสนักศึกษา 572010022
2.นางสาวจิรัชยา   ใจกาส     รหัสนักศึกษา 572010005
3.นางสาวศิรินทิพย์   วงค์ใจ     รหัสนักศึกษา 572010064

ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 (อาคารหลังใหม่)
ในวันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (ติดต่อ พี่นัย)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ