แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจสมัคร University of Tsukabu

แจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจสมัคร University of Tsukabu - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจสมัคร University of Tsukabu

University of Tsukabu ณ ประเทศญี่ปุ่นได้มอบ “Enrollment Guidebook for International Students, University of Tsukuba 2015 -2016” และ “University of Tsukaba Application Guide for International Research Students for 2015 Admission” พร้อมแผ่นซีดี จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ผู้ที่สนใจและประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อที่ University of Tsukuba สามารถศึกษารายละเอียด โดยสามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย หรือสามารถสืบคว้าข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: isc@un.tsukuba.ac.jp และที่ http://www.intersc.tsukuba.ac.jp

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ