ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,801 อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,801 อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ประกาศเปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,801 อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ยกเลิกการใช้ห้องเรียน อาคารเรียนรวม RB 5101

เปลี่ยนแปลงเป็น
177250 ตอน 001 (ปกติ) เรียนทุกวัน พุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4106
177250 ตอน 801 (พิเศษ) เรียนทุกวัน จันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง SB 4106