แสดงรายละเอียดข่าวขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะนิติศาสตร์

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะนิติศาสตร์

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จำดำเนินการจัดซื้อครุภัฑ์ประจำอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยทั้งนี้คณะฯได้รับเงินงบประมาณจัดสรรเป็นครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน เพื่อรองรับสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์

ผู้สนใจเสนอราคาสามารถดาวน์โหลดเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ในแต่ละโครงการได้ดังต่อไปนี้

โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลำโพง,เพาเวอร์แอมป์,ไมค์ลอย)
โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์)
โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กระดานไวท์บอร์ด)
โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะผู้สอนและเก้าอี้ผู้สอน)
โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้แลคเชอร์)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ