แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุนปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง (หมดเขต 15 พฤศจิกายน 57)

เปิดรับสมัครทุนปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง (หมดเขต 15 พฤศจิกายน 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุนปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง (หมดเขต 15 พฤศจิกายน 57)

British Embassy Bangkok แจ้งเปิดรับสมัครทุน Chevening Scholarship 2015/2016 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ ในสาขาวิชาต่างๆ กับมหาวิทยาลัยชื่อดัง

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.chevening.org/thailand
http://www.chevening.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ