แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวด บทความทางวิชาการ ในหัวข้อ " เราได้อะไรจากสหภาพยุโรป"

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวด บทความทางวิชาการ ในหัวข้อ " เราได้อะไรจากสหภาพยุโรป" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวด บทความทางวิชาการ ในหัวข้อ " เราได้อะไรจากสหภาพยุโรป"

หน่วยกฎหมายสหภาพยุโรปศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดบทความทางวิชาการในหัวข้อ " เราได้อะไรจากสหภาพยุโรป"

ผู้สนใจสามารถส่งบทความ และบทคัดย่อ ที่ห้องหน่วยกฎหมายสหภาพยุโรปศึกษา ชั้นสอง อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทาง E-mail ที่ unit.euls@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับของรางวัล และได้ตีพิมพ์ในจุลสารหน่วยกฎหมายสหภาพยุโรปศึกษา

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ที่ห้องหน่วยกฎหมายสหภาพยุโรปศึกษา 053-943576 ต่อ 206 หรือทาง E-mail ที่ unit.euls@gmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ