แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชน

คณะนิติศาสตร์ร่วมกับศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (AIHR) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการศาลในมุมมองสิทธิมนุษยชนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่... หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดโครงการได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้นะจ๊ะ และกำหนดการการจัดกิจกรรมจะแจ้งอีกครั้งนะจ๊ะ แต่ขอบอกว่าใครพลาดงานนี้แล้วจะเสียใจ.....

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ