แสดงรายละเอียดข่าวประกาศถึงน้องๆกู้กยศ.รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากม.6 เรื่องรับสมุดบัญชี

ประกาศถึงน้องๆกู้กยศ.รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากม.6 เรื่องรับสมุดบัญชี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศถึงน้องๆกู้กยศ.รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากม.6 เรื่องรับสมุดบัญชี

ให้น้องๆไปรับสมุดบัญชีที่กองพัฒนานักศึกษา (เพื่อนำเลขบัญชีมาคีย์ในใบสัญญา) ในระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2553 (วันใดก็ได้ไม่กำหนดคณะ)ช่วงเช้าเวลา 9.00-12.00น. และ ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00น.สำหรับบัตร ATM. จะแจ้งวันที่ไปรับในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาอีกครั้งนะคะ และขณะนี้กยศ.ขอเลื่อนกำหนดวันพิมพ์สัญญาเฉพาะ กลุ่ม ผู้กู้ต่อเนื่องย้ายสถาบัน (เคยกู้ยืมตอน ม.6) ซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่ 21 มิ.ย.53 ให้นักศึกษารอติดตามข่าวสาร กำหนดวันพิมพ์สัญญาดังกล่าวอีกครั้ง ในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 28 มิ.ย. 53 ค่า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ