แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ

คณะนิติศาสตร์ของเชิญชวรนักศึกษาที่มีความสนใจด้านสิทธิมนุษญชน และความภูมิใจในความเป็นชาติไทยเข้าร่วมโครงการปลูกฝังหลักสิทธิมนุษยชนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสอดแทรกคุณธรรมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา และโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสำนึกและความภูมิใจในความเป็นชาติไทยเพื่อพลังของชุมชน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้พี่เนทหน่วยกิจการนักศึกษาค่ะ รับสมัครถึงวันที่ 10 มิ.ย. 53 นี้เท่านั้นนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ