แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์(ผู้สอน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์(ผู้สอน) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์(ผู้สอน)

คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกรับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอาจารย์(ผู้สอน) ระดับปริญญาเอก ประเภท ทุนสำหรับบุคคลภายนอกตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ