แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการฯ

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการฯ

คณะนิติศาสตร์ใคร่ขอความร่วมมือจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่นักศึกษษคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อทางคณะจะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการด้านต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินฯจากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้และกรอกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft word แล้วบันทึกเอกสารและส่งอีเมลล์มาที่ law.cmu@hotmail.com ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 จักขอบคุณยิ่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ