แสดงรายละเอียดข่าวขอเลื่อนกำหนดการการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ขอเลื่อนกำหนดการการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเลื่อนกำหนดการการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


คณะนิติศาสตร์ ขอเลื่อนกำหนดการการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากเดิมวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เปลี่ยนแปลงเป็น วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 โดยสถานที่สอบคณะนิติศาสตร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ