แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะนิศาสตร์ ที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในลำดับที่ 1 (สนามเล็ก) ประจำปี 2552

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะนิศาสตร์ ที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในลำดับที่ 1 (สนามเล็ก) ประจำปี 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะนิศาสตร์ ที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในลำดับที่ 1 (สนามเล็ก) ประจำปี 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณสมภพ นันทโกวัฒน์ นักศึกษาเก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สอบผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในลำดับที่ 1 (สนามเล็ก) ประจำปี 2552 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ