แสดงรายละเอียดข่าวขยายเวลารับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2552

ขยายเวลารับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลารับสมัครทุนนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2552

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่ 2/2552 ขณะนี้คณะนิติศาสตร์มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครเพิ่มเติม ซึ่งนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยสามารถ download ใบสมัครได้จากไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ