แสดงรายละเอียดข่าวแผ่นพับประชาสัมพันธ์กยศ. รายเก่า

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กยศ. รายเก่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กยศ. รายเก่า

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายเก่าชั้นปีที่ 2 - 4 คณะนิติศาสตร์ สามารถดูกำหนดการ และขั้นตอนการดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา 2552 ได้ตามไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ