แสดงรายละเอียดข่าวขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการ RD Camp Season 2

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการ RD Camp Season 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการ RD Camp Season 2

คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมธิดา มาการ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมกิจกรรม RD Camp season 2 ซึ่งจัดโดยกรมสรรพากร ในระหว่างวันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2551 ณ อุทยานการเรียนรู้ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/37358.0.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ