แสดงรายละเอียดข่าวศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มอบ หนังสือตำราทางกฎหมายและทุนสนับสนุนการจัดซื้อตำรา หนังสือ คำอธิบายกฎหมาย

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มอบ หนังสือตำราทางกฎหมายและทุนสนับสนุนการจัดซื้อตำรา หนังสือ คำอธิบายกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์มอบ หนังสือตำราทางกฎหมายและทุนสนับสนุนการจัดซื้อตำรา  หนังสือ  คำอธิบายกฎหมาย

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 นายวิฑูรย์ ตลุดกำ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหนังสือตำราทางกฎหมายและทุนสนับสนุนการจัดซื้อตำรา หนังสือ คำอธิบายกฎหมาย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ