แสดงรายละเอียดข่าวพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557

พิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557

คณะนิติศาสตร์จัดงานพิธีสระเกล้าดำหัวคณบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโสของคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ 18 เมษายน 2557 โดยมีบุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบันเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้า และบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ