แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ งดติดต่อราชการ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ งดติดต่อราชการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ งดติดต่อราชการ

ประกาศคณะนิติศาสตร์ งดการเรียนการสอนและงดติดต่อราชการ

ตั้งแต่วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 57

เนื่องจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางไปศึกษาดูงานประจำปี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ