แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 20 มี.ค. 2557)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 20 มี.ค. 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University  ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 20 มี.ค. 2557)

ด้วย Mie University (MU) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2014-2015 (Autumn 2014) ให้กับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้พี่กุ้งงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 มี.ค. 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=314&infomain_id=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ