แสดงรายละเอียดข่าวExchange Winter Semester 2014/2515 (โดย Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (ALUF), Germany) หมดเขต 18 เม.ย. 2557

Exchange Winter Semester 2014/2515 (โดย Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (ALUF), Germany) หมดเขต 18 เม.ย. 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exchange Winter Semester 2014/2515 (โดย Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (ALUF), Germany) หมดเขต 18 เม.ย. 2557

ด้วย Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg (ALUF), Germany ได้ส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์โครงการ Exchange Winter Semester 2014/2015 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงระหว่างกัน) โดยมีรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่แนบ

หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้พี่กุ้ง งานวิเทศสัมพันธ์ภายใน 18 เม.ย. 2557 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=315&infomain_id=1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ