แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 และ 002 วีนที่ 12 ธันวาคม 2556 เรียนตามปกติ

ประกาศกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 และ 002 วีนที่ 12 ธันวาคม 2556 เรียนตามปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 และ 002 วีนที่ 12 ธันวาคม 2556 เรียนตามปกติ

ประกาศกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 และ 002 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 - 11.00 น. เรียนตามปกติ อ.อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ (ฝากนักศึกษาแจ้งเพื่อนนอกเมเจอร์ด้วย)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ