แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผลผู้ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่2/2556 (รอบที่ 2)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่2/2556 (รอบที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ประจำภาคเรียนที่2/2556 (รอบที่ 2)

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ดังกล่าวเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์หากนักศึกษาคนใดไม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนดังกล่าวหรือหากติดภารกิจอื่นใดสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทรศัพท์ 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ