แสดงรายละเอียดข่าวฟรี!! หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเป็นผู้ประสานงานหรือเลซอง

ฟรี!! หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเป็นผู้ประสานงานหรือเลซอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟรี!! หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเป็นผู้ประสานงานหรือเลซอง

ด้วยสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) ได้จัด "หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเป็นผู้ประสานงานหรือเลซอง" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 - 4 ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประสานงานภาคภาษาอังกฤษ โดยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี

ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556

สถานที่ ห้องภูเก็ต สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่นางสาวอ้อมใจ อุส่าห์ และนายณัฐพงศ์ คำกลม หมายเลขโทรศัพท์ 053-942875-5 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ