แสดงรายละเอียดข่าวเลื่อนวันทดสอบ IELTS เป็น 13 พ.ย. 56

เลื่อนวันทดสอบ IELTS เป็น 13 พ.ย. 56 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลื่อนวันทดสอบ IELTS เป็น 13 พ.ย. 56

เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่ลงชื่อยังไม่ครบ 20 คน
จึงขอเลื่อนวันทดสอบ IELTS ฟรี เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ