แสดงรายละเอียดข่าวโครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (อ.Susan) เริ่มเรียน 31 ต.ค. 56

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (อ.Susan) เริ่มเรียน 31 ต.ค. 56 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (อ.Susan) เริ่มเรียน 31 ต.ค. 56

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อนักกฎหมาย (อ.Susan) เริ่มเรียน 31 ต.ค. 56
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะประกาศให้นักศึกษาทรายเป็นระยะๆ นะคะ

พี่กุ้ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ