แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ Harvard Yenching Institute Fellowship program 11 พฤศจิกายน 2556

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ Harvard Yenching Institute Fellowship program 11 พฤศจิกายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ Harvard Yenching Institute Fellowship program 11 พฤศจิกายน 2556

ด้วย Prof.Lindsay Strogat ตำแหน่ง Executive Assistant & Program Manager และ Dr.Linda Grove ตำแหน่ง Consultant Harvard-Yenching Institute เดินทางมาประชาสัมพันธ์ทุนสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ประเภท ดังนี้

1. Visiting Scholars Program
2. Visiting Fellows Program
3. Joint Doctoral Scholarship

มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.45-10.45 ณ ห้องบุญสม มาร์ติน ชั้น 2 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ คุณวราลักษณ์ (กุ้ง) สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ