แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนช่วยงานอาจารย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดส่งได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานคณะนิติศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-942919 (พี่นัย) รายละเอียดดูได้จากไพล์ประกอบข่าว

     นักศึกษาที่สนใจสมัครขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ