แสดงรายละเอียดข่าวด่วน!! รับสมัครนักศึกษาปี 3-4 เพื่อติวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจาก University of York ประเทศอังกฤษ

ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาปี 3-4 เพื่อติวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจาก University of York ประเทศอังกฤษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาปี 3-4 เพื่อติวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาจาก University of York ประเทศอังกฤษ

คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมติวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Mr.Kai Chun นักศึกษาชาวสิงคโปร์ จาก University of York ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 13 กันยายน 2556 (วัน - เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

นักศึกษาสามารถเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางกฎหมายและเพิ่มพูนความรู้กฎหมายนอกชั้นเรียนในหัวข้อ
- ละเมิด
- สัญญา
- ประมาท เลินเล่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม
- UNIVERSITY OF YORK RANKINGS ---> 110
- รับจำนวน 8 คน

สอบถามและแจ้งรายชื่อได้ที่พี่กุ้ง ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556
โทร 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ