แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "University of Risk Management" วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "University of Risk Management" วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง

ด้วย มหาวิทยาลัย โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "University of Risk Management (proposed by TAGB)" โดย Professor Joseph Burke ประธาน ABG (American Governing Board) อธิการบดี Keuka College, New York และเป็นนักวิชาการฟุลไบรท์ ภายใต้โครงการ Fulbright Specialist เป็นวิทยากรบรรยายฯ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานอาคันตุกะสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย
โทร. 0 5394 3665, 0 5394 3668
โทรสาร 0 5394 2670

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ