แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน 2015 : การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน 2015 : การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประชาคมอาเซียน 2015 : การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย" ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน มาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาเซียน ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015

สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-943665

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ