แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177284-801 กฎหมายอาญาภาคความผิด1 อ.สาลิณี

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177284-801 กฎหมายอาญาภาคความผิด1 อ.สาลิณี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177284-801 กฎหมายอาญาภาคความผิด1 อ.สาลิณี

ประกาศ สอนเสริม กระบวนวิชา 177284-801 กฎหมายอาญาภาคความผิด1 อ.สาลิณี

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 9.00-12.30 น. ห้อง SB 4208

(สอนเสริมแทนวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2556)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ