แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน

รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ตั้งแต่วันนี้ - 25 มีนาคม 2556 ดูรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ที่ ไพล์ประกอบข่าว ติดต่อส่งใบสมัครที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ