แสดงรายละเอียดข่าว



รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการค่ายยุวพิทักษ์สาธารสมบัติของแผ่นดิน รุ่นที่ 2 (ฟรีค่าใช้จ่าย ทุกรายการ)

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการค่ายยุวพิทักษ์สาธารสมบัติของแผ่นดิน รุ่นที่ 2 (ฟรีค่าใช้จ่าย ทุกรายการ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการค่ายยุวพิทักษ์สาธารสมบัติของแผ่นดิน รุ่นที่ 2 (ฟรีค่าใช้จ่าย ทุกรายการ)

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 (ทีมละ 3 คน ) โดยจะต้องสังกัดชมรม หรือสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายยุวพิทักษ์สาธารสมบัติของแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้ - วันที่ 28 มีนาคม 2556 สามารถติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=8095

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ