แสดงรายละเอียดข่าว4 ขั้นตอนการกู้กยศ. ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้กู้รายเก่า

4 ขั้นตอนการกู้กยศ. ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้กู้รายเก่า - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 ขั้นตอนการกู้กยศ. ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้กู้รายเก่า

4 ขั้นตอนการกู้กยศ. ปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้กู้รายเก่า ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดก็ไม่พลาดการกู้กยศ.แล้วจ้าาาาาา ดูรายละเอียดแบบชัดๆที่ไฟล์ประกอบข่าวจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ