แสดงรายละเอียดข่าวขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทยครั้งที่ 30 และขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอ

ขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทยครั้งที่ 30 และขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทยครั้งที่ 30 และขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอ

สออ.ประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 30 ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม โปรดส่งแบบตอบรับ และ/หรือ บทความฉบับสมบูรณ์พร้อมบทคัดย่อได้โดยตรงภายในเวลาที่กำหนด

http://www.academic.hcu.ac.th/Academic/AW.Bochure.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ