แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 13 ก.พ. 56 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานนี้ใครพลาดก็อดกู้ปีหน้านะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ