แสดงรายละเอียดข่าวแก้ไขประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177470-01,801 177362-001 (อ.วาทิศ)

แก้ไขประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177470-01,801 177362-001 (อ.วาทิศ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แก้ไขประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177470-01,801 177362-001 (อ.วาทิศ)

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา
177470-01,801กฎหมายพาณิชย์นาวี วันอังคาร ที่29 ม.ค.56 เวลา 16.00-17.30น
ห้อง SB 4208
177362-001 ภาคปกติ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล วันศุกร์ ที่1 ก.พ.56 เวลา 16.00-17.30น ห้อง SB 4202
(อ.วาทิศ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ