แสดงรายละเอียดข่าวขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการรวมพลัง : หนุนชุมชนลดไฟป่า ลดหมอกควัน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการรวมพลัง : หนุนชุมชนลดไฟป่า ลดหมอกควัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการรวมพลัง : หนุนชุมชนลดไฟป่า ลดหมอกควัน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการรวมพลัง : หนุนชุมชนลดไฟป่า ลดหมอกควัน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.30น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ