แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2556

คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2556 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ บุคลากรจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณวรรณพร เมืองเกียง ผู้จัดการสาขา เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2556 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ