แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177321-02 (อ.มีชัย เตชาชาญ)

ประกาศงดสอนวิชา 177321-02 (อ.มีชัย เตชาชาญ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177321-02 (อ.มีชัย เตชาชาญ)

ประกาศงดสอนวิชา 177321-02 (อ.มีชัย เตชาชาญ)

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 1300-1430 น. ห้อง SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ