แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนวิชา 177362-01กฎหมายระหว่างประเทศฯ (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์)

ประกาศงดสอนวิชา 177362-01กฎหมายระหว่างประเทศฯ (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนวิชา 177362-01กฎหมายระหว่างประเทศฯ (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์)

ประกาศงดสอนวิชา 177362-01กฎหมายระหว่างประเทศฯ (อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์) วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 9.30-11.00 น. *หมายเหตุ ช่วงบ่ายวิชา 177470-01 สอนปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ