แสดงรายละเอียดข่าวShinshu University Exchange Student Program (Autumn Semester 2013-Spring Semester 2014)

Shinshu University Exchange Student Program (Autumn Semester 2013-Spring Semester 2014) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Shinshu University Exchange Student Program (Autumn Semester 2013-Spring Semester 2014)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาShinshu University Exchange Student Program ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน-1 ปีการศึกษา

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเเบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suic/english/prospective/exchange-in/

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นในสมัครและเอกสารประกอบมายังคณะ (พี่กุ้ง) ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และกำหนดประกาศผลการคัดเลือกประมาณปลายเดือนเมษายน 2556

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ