แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล(ลงเพิ่มหลังกำหนด)

กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล(ลงเพิ่มหลังกำหนด) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล(ลงเพิ่มหลังกำหนด)

กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล (อ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์) ลงทะเบียนขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ภายในวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่ติด F และลงชื่อไว้กับทางคณะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ