แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

มูลนิธิเทสโก้เพื่อการกุศลมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่เกี่ยวยข้อง หรือ www.tiscofoundation.org ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาได้ที่ พี่เนท ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิติศาตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ