แสดงรายละเอียดข่าวDarmasiswa Scholarship program academic year 2013/2014

Darmasiswa Scholarship program academic year 2013/2014 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Darmasiswa Scholarship program academic year 2013/2014

The Indonesian Ministry of Education and Culture ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาในโครงการ Darmasiswa Scholarship program academic year 2013/2014 เพื่อเข้าศึกษา ณ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนิเซีย โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ระยะเวลา 6 เดือน (กันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557)
2. ระยะเวลา 1 ปี (กันยายน 2556 – สิงหาคม 2557)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครโดยตรงได้ที่ http://darmasiswa-kemdiknas.blogspot.com/

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ