แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! ตารางเรียนภาษาอังกฤษและบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สำหรับสมาชิก EALS

ประกาศ!! ตารางเรียนภาษาอังกฤษและบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สำหรับสมาชิก EALS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!!  ตารางเรียนภาษาอังกฤษและบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สำหรับสมาชิก EALS

น้องๆ สมาชิก EALS ให้ตรวจสอบตารางเรียนภาษาอังกฤษและบรรยายความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตามไฟล์ประกอบข่าว

สมาชิก EALS คนไหนที่ยังไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษและมีความประสงค์จะเรียนในภาคเรียนนี้ ให้มาติดต่อพี่กุ้งด่วน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานชั้น 1 คณะนิติศาสตร์

หากมีการยกเลิก Class โดยอาจารย์กัญญา หรือ Ms.Susan Billstrom จะแจ้งทาง www.law.cmu.ac.th ในหัวข้อข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ